top of page

Voorwaarden

1.Bed & Breakfast 't Zoldernest
1.1
Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast 't Zoldernest ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2
De kamer is geschikt voor twee personen. (plus babybedje)
Huisdieren kunt u niet meenemen i.v.m. hygiëne
1.3
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 20.00 uur bij ons terecht.
De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, meldt u dit dan  zo spoedig mogelijk. U loopt dan niet het risico dat er niemand aanwezig is.
Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.
Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 12.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

    1.4
Het ontbijt wordt doordeweeks geserveerd rond 08.00 uur  op de kamer en in het weekend op de door u aangegeven tijd tot 09:30 uur.
Het ontbijt zal voor de deur staan. Wij kloppen even zodat u weet dat het ontbijt voor u klaarstaat.
U mag gratis gebruik maken van de koffie en thee.
Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.
Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.
Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5

't Zoldernest beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is  inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt deze kamer een trap naar buiten wat ook de ingang is. in de schuur beneden is een magnetron aanwezig.

1.6
De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7
Fietsen kunt u in onze schuur opladen en tevens kunt u ze hier stallen. wel op eigen risico.

1.8
De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast 't Zoldernest voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.
De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.
't Zoldernest heeft een eigen terras waar u gebruik kunt maken van vuurkorf en BBQ. hout ligt buiten klaar
U mag gebruik maken van het verwarmde buitenzwembad in de zomermaanden tot het weer het toelaat. Het zwembad is wel voor gezamenlijk gebruik. €

Er is de mogelijkheid om de hottub extra bij te boeken (€40,-). Deze staat in de tuin van de Bed and Breakfast.


2. Prijzen.
2.1
De prijzen van de kamer staat beschreven op de website www.hetzoldernest.nl.
Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt,  gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, zwembad, toeristenbelasting  en de eindschoonmaak. Hottub is excl.
2.2         
De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3
Prijzen van Bed & Breakfast 't Zoldernest zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4
Dagkamer of kamerhuur voor een paar uur gelden Qua prijs/ betaling / annulering / reservering -in en / of uitchecken afwijkende voorwaarden voor. Informeer hierna bij uw gastvrouw.
2.5
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
Bed & Breakfast 't Zoldernest  is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

 
3. Reservering en betaling en annulering
3.1
Reserveren geschiedt per e-mail via hetzoldernest@gmail.com of via telefoonnummer 06-42772855 of reserveringsysteem van de website of www.bedandbreakfast.com.     
3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.
U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar hetzoldernest@gmail.com .
Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.
Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.
3.3
Annuleren is mogelijk uiterlijk twee weken van te voren (gratis). Binnen die periode mogen we van het hele bedrag alsnog 75% in rekening brengen.
U dient vooraf het gehele bedrag te betalen of contant bij aankomst.
Het  bedrag in ieder geval twee dagen voor aankomst te betalen,
Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden..
Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
U ontvangt hierover van B&B 't Zoldernest een bevestiging van annulering.
Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Shw) Bed & Breakfast 't Zoldernest kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorten van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 
5. Klachten.
5.1
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.
Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

 
6. Aansprakelijkheid.
6.1
Bed & Breakfast 't Zoldernest  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast 't Zoldernest tegen aanspraken dienaangaande.

Bed and Breakfast 't Zoldernest is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast 't Zoldernest..
6.2
Door Bed & Breakfast  't Zoldernest wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer van Bed and Breakfast 't Zoldernest
6.3
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer.
Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast 't Zoldernest.
\Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.
7.1
In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

De Hottub is op eigen risico. alleen bij overleg mag u zelf de hottub opstoken. Normaal doet de eigenaar dit zelf. Niet te dicht in de buurt van de kachel komen en niet aanraken i.v.m. de hitte. Kinderen niet alleen in de hottub laten.

De trap wat toegang geeft aan 't Zoldernest  is betreden/ gebruiken op eigen risico.
7.2
Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.
Denk hierbij dan aan het zwembad, huisdieren, sloten, auto’s, grasmaaier, omliggende autowegen, fietspaden et cetera.
7.3
Het is niet toegestaan om ons hondje op het erf zonder overleg te voeren en te aaien.

8. Slotbepaling.
8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!
Vriendelijke groeten,
Marjan en Wilco van Duinen.

bottom of page